Nekada čovjek zaboravi kako dodati Standard values template-u a ovaj kratki tutorial je tu kako bi brzo demonstrirao tu radnju.

 

Odite do vašeg Template-a, u ribbonu kliknite na Options tab a zatim na Standard Values botun kao što je prikazano na screenshotu.

 

 

 

 

 

Nakon klika na Standard values botun, u Sitecore tree-u se ispod Vašeg template-a pojavljuje novi item __Standard values:

 

 

 

 

 

Sada možete dodati defaultne vrijednosti fieldovima ili postaviti defaultne Presentation Details-e.